Welke leidende principes?

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster organisatieprincipes
Poster organisatieprincipes

De leidende principes van het integraal ontwerpen (zie schema onder) werden door de pioniers als uitgangspunt meegenomen. Het houdt in dat ze reflecteren op een 8-tal bouwstenen.

De 8 bouwstenen
De 8 bouwstenen

In onderstaande schema’s werd een aanzet gegeven door Dender om een aantal bouwstenen te concretiseren en/of daarover te reflecteren.

Inzake visie heeft men een helder verhaal en ook ambitieus verhaal opgebouwd, want men wil zich niet alleen richten op zorggebruikers, ook op zorgmijders en zorgweigeraars zet men in.

Visie en processen
Visie en processen

De uitbouw van de samenwerking binnen ELZ is helder: alleen wanneer zorg en welzijnsprocessen in functie van de persoon met ondersteuningsnood interafhankelijk zijn, zullen ze samen worden aangeboden. De impact die uitgaat van deze afspraak in concrete situaties moet verder vorm krijgen: soms zal het volstaan om een beter overleg te hebben, soms zal men evolueren naar een nieuw geïntegreerde samenwerking.

De teams vormen de bouwstenen van de ELZ. Men kiest er bewust voor om te werken, niet met functies maar wel met flexibele rollen. En men deelt het voornemen om opdrachten toe te wijzen volgens het principe: eerst de mogelijkheden inzake zelfzorg benutten, vervolgens kijken naar mantelzorg en niet-professionele ondersteuning en in de laatste trap naar professionele hulp en ondersteuning.

  • Micro- en macrostructuur 1
    Micro- en macrostructuur 1
  • Micro- en macrostructuur 2
    Micro- en macrostructuur 2
  • Micro- en macrostructuur 3
    Micro- en macrostructuur 3

Inzake leiderschap maakt men de keuze binnen het ELZ-netwerk om te werken met ondersteunend leiderschap, niet directief. Wel gericht op ‘wat kan ik doen opdat het team de ambitie die ze voor ogen heeft kan realiseren?’.

Het ELZ onderschrijft met volle overtuiging het Quadruple Aim-principe (Beleidsvisie, 2017) waarbij naast het verbeteren van de zorg voor het individu, het verbeteren van gezondheidstoestand op bevolkingsniveau, het realiseren van meer “waarde” voor de patiënt, ook het perspectief van de professional wordt geïntroduceerd. Het verstrekken van zorg zou immers moeten toelaten dat de professional die kan doen op een goede en duurzame manier. Binnen dit belangstellingsveld maakt ELZ Dender enkele opmerkelijke keuzes. Met name hanteren van waarden als leidraad voor het handelen, het promoten van carrièrepaden over organisaties heen, het recht op coaching e.d.

Teams & individu
Teams & individu

Ook inzake systemen geeft men enkele voorzetten.

Systemen
Systemen

In de praktijk hebben beide zones al eerste stappen gezet om een ondersteund systemen te ontwikkelen, met name het lexicon en de sociale kaart.

Eenheid van taal
Poster eenheid van taal

Lexicon - eenheid van taal[bewerken | brontekst bewerken]

Het lexicon moet de zones in staat stelt om beter samen te werken. Immers, als men bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen op niveau van een zone wil realiseren, is eenheid van taal cruciaal. Nodig om het overleg te vergemakkelijken, in het bijzonder wordt vastgesteld dat tussen welzijn en zorg verschillende begrippen gehanteerd worden om vaak eenzelfde dimensie te duiden. Daarom werd een werkgroep samengesteld om een basislexicon op te maken. In beide regio’s circuleert een lexicon. Het lexicon van Limburg is eerder gericht op de finale gebruikers, dus ook de personen met zorgnood. Regio Dender wil het lexicon laten gebruiken als basis voor de decreten.

Sociale kaart[bewerken | brontekst bewerken]

Beide zones hebben ook de intentie om de sociale kaart te actualiseren en vervolledigen. De ambitie is om zowel inzake organisaties als individuele zorgverstrekkers zo volledig mogelijk te zijn. Wat doet men zoal? Men informeert door een link te maken naar de sociale kaart via de ELZ-website. De gegevens die reeds vanuit lokale multidisciplinaire netwerken werden verzameld worden toegevoegd aan de sociale kaart. Men vraagt de organisaties en zorgberoepen om de informatie te verifiëren. En mochten ze onvolledig zijn, dan zal elkeen – in afwachting van rechtstreekse invoer van gegevens in de sociale kaart – de accurate gegevens via een sjabloon naar ELZ bezorgen. Op die manier wordt de sociale kaart zoveel als mogelijk vervolledigd, zodanig dat ELZ’s een mooi zicht krijgen op het spelersveld en kunnen verzamelen en/of doorverwijzen wanneer nodig.

Video's[bewerken | brontekst bewerken]