Waarvoor staan we?

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster kernwaarden
Poster kernwaarden

Bij de vorming van eerstelijnszones wordt aandacht besteed aan de vraag: waarvoor staan we?

Wanneer men over organisaties heen zorg gaat organiseren en coördinatiestructuren opzet, is het niet alleen relevant om kennis te maken met elkaars werking maar evenzeer een gemeenschappelijk referentiekader te ontwikkelen. Een referentiekader dat iets vertelt over wat men wil bereiken maar over de manier waarop men dit samen wil realiseren.

Bij de vorming van de ELZ-pioniers kreeg dit laatste vorm door middel van een waardenoefening.

Waarden zijn idealen of doelen die mensen willen nastreven in de omgang met elkaar en met de buitenwereld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen universele waarden (Hans Van Der Loo, 2015) dit zijn minimale waarden die iedereen in het bedrijf moet onderschrijven, waarden die voortvloeien uit een bepaalde sector of activiteit waarin men actief is. Het hoort inherent bij de kernopdrachten die de organisatie in een bepaalde branche vervult. Bestaande waarden of kernwaarden die in het DNA van de organisatie zitten. Vaak kunnen je ze niet zien, maar eens ze benoemd worden herkend iedereen ze. En tenslotte, worden streefwaarden onderscheiden. Het zijn waarden waarin men wil groeien; men streeft ernaar om die in de toekomst te bereiken.

De waardenoefening vindt plaats aan de hand van de ‘fotoshoot-oefening’ waarbij deelnemers kunnen kiezen uit een reeks foto’s waarop ‘bekende’-personen staan afgebeeld. En waarbij men zich vervolgens de vraag kan stellen:

  • Wie van deze mensen typeert ons? En waarom?
  • Wie zouden we graag in ons netwerk zien werken en waarom? Wat heeft die persoon wat wij meer willen ontwikkelen/waarderen?
  • Wie zit in onze allergie en waarom? Wat heeft die persoon dat maakt dat die niet welkom zou zijn in ons netwerk?

Op deze manier komt men in kleine iteraties aan een set van waarden.

Voor ZOL werden onderstaande universele en streefwaarden onderscheiden. Ze werden voorgelegd en afgeklopt op het forum in het voorjaar 2018.

  • Universele waarden ZOL
  • Streefwaarden ZOL

De streefwaarden werden in een schild geplaatst.

Wapenschild ZOL

De pionier Dender kwam bij de oefening uit op zes waarden, met name respect, doelgericht werken, creativiteit, integriteit, klantgericht en teamgericht. Bij elk van deze kernwaarden werd ook nagedacht hoe dit zich vertaalt in samenwerking, in het gedrag van elkeen. Bijvoorbeeld vertaalt streefwaarde “respect” zich in een gedrag waarbij mensen actief naar elkaar luisteren, de eigenheid van elkaar aanvaarden, …

Kernwaarden Dender

Video[bewerken | brontekst bewerken]