Waarom veranderen?

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster dwang en drang
Poster dwang en drang

Op het kick-off moment werden de contouren van een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen, zijnde meer samenwerking in de eerste lijn vertrekkende vanuit de regie van de patiënt voorgesteld. Het veranderteam dat op de bühne stond stelde ook haar ambities en opdracht scherp: ze werden geselecteerd als één van de twee regio’s die zou pionieren met samenwerking in de eerste lijn. Ze hebben als opdracht meegekregen om een prototype van samenwerking op niveau van de eerste lijn te ontwikkelen, welke andere regio’s kan inspireren.

Tegelijkertijd werd – naast deze intro en ambitiestelling- ook meteen de eerste vraag voorgelegd aan de deelnemers. Ze kregen de kans om de hand van een “cirque du soleil” oefening, aan te geven: waar zou je graag mee willen stoppen, wat zou je willen creëren en wat zou je willen versterkt zien? De oefening werd gemaakt vanuit de verschillende perspectieven: de klant/burger, de medewerkers en professionals, de zorgorganisaties en de brede partners (beleid en woon, werk en leefpartners).

De oefening werd voorbereid door beide pioniers samen, op één van de collectieve momenten. Daartoe werd de ‘circque du soleil’ oefening gebruikt. Per gekozen doelgroep, waaronder burger, professional, organisatie in ELZ, beleid en WWOL-partners (wonen, werken, onderwijs en leven), werd de vraag gesteld: wat moeten uitgebouwd worden (worden versterkt), wat bestaat nog niet maar is wel nodig (moet worden gecreëerd), wat verloopt niet goed en willen we afzwakken en wat belemmert ons (daarmee willen we stoppen)? De oefening werd voorbereid door het veranderteam en voorgesteld tijdens de kick-off. Deelnemers kregen de kans – door te werken in kleine groepjes – om hun input mee te geven. Deze input werd verwerkt en voorgelegd aan het eerstvolgende forum waarop deze gemeenschappelijke analyse werd afgeklopt.

De analyse van dwang en drang tussen beide regio’s is erg gelijklopend. De ervaring waarbij de patiënt zeven keer zijn/haar verhaal mag doen mag tot het verleden behoren. De behoefte om elkaar als zorgverstrekkers, vanuit een gelijkwaardigheid en respect voor elkaars expertise, beter te leren kennen is erg groot. De ambitie om de zorg te laten vertrekken vanuit maatwerk, vertrekkende vanuit de behoefte en regie van de patiënt, zuil en organisatieoverschrijdend te organiseren, wordt breed gedeeld.

Enkele voorbeelden vanuit Dender en Zuid Oost Limburg: [bewerken | brontekst bewerken]

 • Burger/ persoon
  • Versterken: zelfregie
  • Creëren: eenvoudige toegang
  • Stoppen: zeven maal het verhaal moeten vertellen
 • Professionals/ medewerker in ELZ
  • Versterken: elkaars verwachtingen kennen
  • Creëren: gegevens delen
  • Stoppen: complexe administratie
 • Organisaties
  • Versterken: zuil en organisatie overstijgend werken
  • Creëren: partners worden collega’s
  • Stoppen: teveel verschillende veranderingsprocessen tegelijk.
 • Extern: macro/ beleid en WWOL-partners
  • Versterken: optimaal inzetten van beschikbare middelen
  • Creëren: resultaatgerichtheid
  • Stoppen: verspilling van zorg
 • Waarom veranderen: Burgers
  Waarom veranderen: Burgers
 • Waarom veranderen: Medewerkers
  Waarom veranderen: Medewerkers
 • Waarom veranderen: Organisaties
  Waarom veranderen: Organisaties
 • Waarom veranderen: beleid & WWOL-partners
  Waarom veranderen: beleid & WWOL-partners
 • Video[bewerken | brontekst bewerken]