Opschaling

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster transitiecoaches
Poster transitiecoaches

De twee pioniers hebben onder procesbegeleiding van Flanders Synergy ervaring opgedaan. De hamvraag blijft uiteraard: hoe kunnen andere zones ervan leren? Hoe kan het geleerde ook gedeeld worden?

Er zijn drie wegen waardoor het geleerde gedeeld wordt.

Alle nieuwe ELZ's worden op basis van de ervaring met het veranderteam, het veranderforum en de methodiek van de vijf vragen, uitgenodigd om deze weg ook af te leggen. In zekere zin wordt de gevolgde aanpak, geïnstitutionaliseerd: de werkingsmiddelen van de zones worden immers - omwille van de positieve ervaringen - gekoppeld aan de opstart van een veranderteam en een veranderforum.

De nieuwe ELZ's krijgen hierbij ondersteuning, in het bijzonder van de transitiecoaches.

Welke ondersteuning mag je van hen verwachten?

 • Aanspreekpunt voor het veranderteam binnen de eerstelijnszone
 • Ondersteuning bij de organisatie van de kick-off van het transitietraject
 • Verduidelijken waarom en waartoe van de hervorming
 • Verduidelijken van de werkwijze (de 5 leidende vragen, veranderteam en veranderforum, ...)
 • Ondersteunen en faciliteren van het transitieproces
 • Mee bewaken van de visie en het kader van de ELZ
 • Aanbrengen en aanleren van methodieken
 • Faciliteren van het uitwisselen van ervaringen over de eerstelijnszones heen
 • Verspreiden van belangrijke en nuttige informatie van en naar de overheid

De transitiecoaches hebben een aantal principes die hun werking inspireren afgelijnd. Dit zijn de volgende:

 • We werken op maat van elke ELZ
 • We vertrekken vanuit de evenwaardigheid van de partners binnen de ELZ
 • We hebben oog voor een goede onderlinge samenwerking van alle partners uit welzijn en zorg
 • We versterken de partners
 • We bewaken het tijdspad

Ten uitgeleide, de ervaring van de pioniers wordt ook gedocumenteerd. Deze wiki pagina is daarvan een voorbeeld. Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze wiki, u zoekt meer verdiepende informatie en/of wil nieuwe vraagstukken aanreiken? Signaleer ze aan de transitiecoaches. Samen met Flanders Synergy en de twee onderzoeksgroepen van KU Leuven die deze wiki creëerden kijken of we u verder kunnen helpen.

Lessen uit de internationale praktijk

Nick Goodwin, CEO van de International Foundation for Integrated Care, verzamelde op basis van een literatuurstudie volgende praktijkinzichten met betrekking tot verandering richting meer geïntegreerde zorg. We geven hier een overzicht van de inzichten, voor de bespreking verwijzen we graag naar zijn boekhoofdstuk[1].

 • Kom tot een overeenstemming over een gezamenlijke missie met alle betrokken partijen;
 • Ontwikkel een gedurfd en gedeeld verhaal om uit te leggen waarom geïntegreerde zorg belangrijk is, geschreven of maat van lokale omstandigheden en condities;
 • Creëer een meeslepende en overtuigende visie op verandering waarin een duidelijk pleidooi wordt ontwikkeld waarom ‘business as usual’ niet zal werken en beschrijf wat geïntegreerde zorg zou kunnen bereiken, en in het bijzonder, wat de potentiële voordelen voor de zorgvragers zijn;
 • Identificeer de activiteiten en de doelgroepen waarvoor de potentiële voordelen van geïntegreerde zorg het grootst zijn;
 • Begrijp dat er niet ‘één ideaal model’ van geïntegreerde zorg is, en ondersteun een proces van ontdekking eerder dan van ontwerp;
 • Bouw geïntegreerde zorg bottom-up met top-down ondersteuning, en vermijd hierbij structurele oplossingen die al te sterk mikken op kostenbeheersing;
 • Aligneer financiële prikkels, en ruim financiële hinderpalen uit de weg, bijvoorbeeld door middelen samen te brengen zodat ze flexibel kunnen ingezet worden;
 • Innoveer contracten en betalingsmechanismen;
 • Ondersteun en empower zorgvragers zodat ze controle krijgen over hun welzijn en gezondheid;
 • Deel informatie over de zorgvragers, ondersteund door een gepast informatiebeleid;
 • Zet je personeelsbestand doeltreffend in en zorg dat je openstaat voor innovaties op het vlak van skill mix en aflossing van medewerkers;
 • Herstructureer de zorgverlening, bijvoorbeeld door minder ziekenhuiszorg en meer eerstelijnszorg en gemeenschapszorg aan te bieden;
 • Formuleer concrete doelstellingen en maatregelen om geïntegreerde zorgverlening te stimuleren, maak het mogelijk om vooruitgang te monitoren, ondersteund door een performantie- en kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Ontwikkel een strategisch communicatieplan dat moet toelaten duidelijke en eenduidige boodschappen over te brengen naar alle stakeholders;
 • Wees realistisch over de kosten van geïntegreerde zorg;
 • Besef dat geïntegreerde zorg een lange termijnagenda veronderstelt en een voortdurende, systeembrede transformatie vraagt;
 • Richt je handelen op al deze lessen samen als deel van een coherente strategie.

Video