Addendum: voorbeelden gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

[1]

  • Baken af wat je wil aangrijpen: wat zijn de behoeften van de groep, wat zijn beschikbare middelen, wat zijn beschikbare competenties
  • Gebruik het warm water i.p.v. het uit te vinden
  • Digitale apps en platformen zijn niet weg te denken
  • Ondersteun out reachend werken, steun op lokale sleutelfiguren
  • Verhalen van ervaringsdeskundigen samenbundelen met vakkennis van professionals
  • Voldoende middelen om breed te verspreiden
  • Sluit aan bij wetenschappelijke gevalideerde kennis
  • Integreer het versterken van gezondheidsvaardigheden in de basisopleiding van zorg- en hulpverleners.

Ordonnance Visuelle (Frankrijk)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: visuele weergave/vertaling van de door de arts voorgeschreven medicatieschema’s met als doel ervoor te zorgen dat laaggeletterde patiënten de kritische info qua medicamenteuze behandeling goed begrijpen. De vertaling omvat duidelijk pictogrammen/kleurstickers op formulier en medicatie/manier van inname wordt weergegeven met tekeningen.

SamenStarten App (Nederland)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: app ter ondersteuning van het gesprek tussen professionals en ouders over de ontwikkeling van het kind in zijn omgeving en knelpunten binnen het gezin. App draait op een tablet: ouders kunnen iconen kiezen en aangeven welke onderwerpen ze willen bespreken in het gezin. Zo wordt de hulpvraag duidelijk. De app helpt vervolgens op het gesprek tussen HV/Ouders/Kind op gang te brengen en is gekoppeld aan een gespecialiseerde sociale  kaart zodat er onmiddellijk juist doorverwezen kan worden. De app biedt dus onmiddellijk gepaste oplossingen.

AmbuFlex (Denemarken)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: webgebaseerde systeem dat patiënten met chronische aandoeningen toelaat gegevens over hun gezondheid: symptomen/welbevinden/functioneren…. Te delen met het behandelende team. Het team beslist dan op basis van deze gegevens of een ziekenhuisbezoek al dan niet noodzakelijk is. het project verhoogt kennis over symptomen en aandoening en verbetert zelfmanagement van de pzon. Professionals worden opgeleid om de tool juist te gebruiken.

The Health Literacy Place (UK)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: informatieportaal voor (para)-medische professionals. Het is de ambitie om professionals te informeren over concrete aanpakken en informatie: tools/opleidingen/…

Discutons Santé (Canada)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: website die de communicatie tussen zorgverlener en pz op de eerste lijn wil verbeteren. Door pzon tools aan te rijken om zich beter voor te bereiden op geplande consultaties met zorgverleners, anderzijds vorming en info voor de professional.

Healthtalk.org (UK)

Intiatief: databank waar ervaringsdeskundigen aan het woord zijn. Weergave van persoonlijke en betrouwbare gezondheidsgerelateerde ervaringen. De verhalen worden voornamelijk ter beschikking gesteld in de vorm van filmpjes van interviews met patiënten.

Migesplus (Zwitserland)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: portaalsite voor professionals en organisaties die werken met mensen met migratieachtergrond. Er wordt gezondheidsgerelateerde informatie in verschillende talen ter beschikking gesteld.

Evivo (Zwitserland)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: cursus voor mensen met chronische aandoeningen ter ondersteuning bi het leiden van een gezond, bewust en actief leven. Doel: zelfmanagement van chronische patiënten verbeteren. Er worden ook ervaringsdeskundigen ingezet in de opleiding

Health Literacy for Everyone (Oostenrijk)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: outreachproject om gezondheidsvaardigheden bij migranten te versterken. Sleutelfiguren per buurt die als doel hebben de kennis en vaardigheden over gezond gedrag te vergroten bij kwetsbare groepen in die buurt.

Off the Record Bristol (UK)[bewerken | brontekst bewerken]

Initiatief: doelgroep (11-25 jarigen). Doel: geestelijke gezondheid vergroten bij jongeren. Website en nieuwsbrief die jongeren krijgen met gezondheidsgerelateerde informatie. Daarnaast is er een breed palet aan initiatieven en projecten voor therapie/preventie en promotie. Het initiatief betreke de jongeren zelf en maakt hun eigenaar over de verschillende projecten binnen het initiatief. Ze moeten het ook zelf bij hun peers aanbrengen.