Welke leidende principes?

Uit Eerstelijnszones
Versie door Eliasvandeun (overleg | bijdragen) op 16 apr 2019 om 09:26 (Roadbook)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster organisatieprincipes
Poster organisatieprincipes

De leidende principes van het integraal ontwerpen (zie schema onder) werden door de pioniers als uitgangspunt meegenomen. Het houdt in dat ze reflecteren op een 8-tal bouwstenen.

De 8 bouwstenen
De 8 bouwstenen

Deze leidende principes omschrijven wat wij belangrijk vinden op vlak van:

 • Visie: Wat zijn de prioriteiten van onze ELZ?
 • Proces: Wat is het werk dat we georganiseerd moeten krijgen?
 • Leiderschap: Wie neemt waarvoor verantwoordelijkheid op?
 • Structuur (macro/micro): Hoe verdelen we taken en verantwoordelijkheden in onze organisaties en welke rollen en functies moeten we bepalen?
 • Teams: Hoe zorgen we ervoor dat mensen kunnen rekenen op de hulp en de talenten van hun collega’s?
 • Individu: Wat verwachten we van mensen op vlak van vaardigheden en gedrag?
 • Systemen: Welke hulpmiddelen en instrumenten hebben we ter beschikking om het werk gedaan te krijgen?

De leidende principes die we op vandaag weerhouden hebben, zijn uiteraard een dynamisch gegeven. Naarmate we ons prototype van een ELZ in de praktijk gaan omzetten, zullen we misschien merken dat we bepaalde principes moeten bijsturen en/of aanvullen.  Ze zijn echter wel het uitgangspunt om van hieruit mee aan de slag te gaan.

Inzake visie hebben we getracht een helder verhaal op te bouwen. We willen ons niet alleen richten op zorggebruikers, ook op zorgmijders en zorgweigeraars zetten we in.

Visie en processen
Visie en processen

Inzake de uitbouw en structuur van de samenwerking binnen ELZ Dender: wanneer zorg en welzijnsprocessen in functie van de persoon met ondersteuningsnood interafhankelijk zijn, zullen ze samen worden aangeboden. De impact die uitgaat van deze afspraak in concrete situaties moet verder vorm krijgen: soms zal het volstaan om een beter overleg te hebben, soms zal men evolueren naar een nieuw geïntegreerde samenwerking. De teams vormen de bouwstenen van de ELZ. We kiezen er bewust voor om te werken, niet met functies maar wel met flexibele rollen. We delen het voornemen om opdrachten toe te wijzen volgens het principe: eerst de mogelijkheden inzake zelfzorg benutten, vervolgens kijken naar mantelzorg en niet-professionele ondersteuning en in de laatste trap naar professionele hulp en ondersteuning.

 • Micro- en macrostructuur 2
  Micro- en macrostructuur 2
 • Micro- en macrostructuur 3
  Micro- en macrostructuur 3

Inzake leiderschap maken we binnen ELZ Dender de keuze om te werken met ondersteunend leiderschap, niet directief. Wel gericht op ‘wat kan ik doen opdat het team de ambitie die ze voor ogen heeft kan realiseren?’.

ELZ Dender onderschrijft het Quadruple Aim-principe (Beleidsvisie, 2017) waarbij naast het verbeteren van de zorg voor het individu, het verbeteren van gezondheidstoestand op bevolkingsniveau, het realiseren van meer “waarde” voor de patiënt, ook het perspectief van de professional wordt geïntroduceerd. Het verstrekken van zorg zou immers moeten toelaten dat de professional die kan doen op een goede en duurzame manier. Binnen dit belangstellingsveld maakt ELZ Dender ook enkele opmerkelijke keuzes. Met name hanteren van waarden als leidraad voor het handelen, het promoten van carrièrepaden over organisaties heen, het recht op coaching e.d.

Teams & individu
Teams & individu

Ook inzake teams, Individu en systemen hebben we enkele voorzetten gegeven

Systemen
Systemen

Zie addendum voor verdere info rond de input vanuit de werkgroep rond zorgcoördinatie.

Eenheid van taal
Poster eenheid van taal

Lexicon - eenheid van taal

Het lexicon moet de zones in staat stelt om beter samen te werken. Immers, als men bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen op niveau van een zone wil realiseren, is eenheid van taal cruciaal. Nodig om het overleg te vergemakkelijken, in het bijzonder wordt vastgesteld dat tussen welzijn en zorg verschillende begrippen gehanteerd worden om vaak eenzelfde dimensie te duiden. Daarom werd een werkgroep samengesteld om een basislexicon op te maken. In beide regio’s circuleert een lexicon. Het lexicon van Limburg is eerder gericht op de finale gebruikers, dus ook de personen met zorgnood. Regio Dender wil het lexicon laten gebruiken als basis voor de decreten.

Sociale kaart

Beide zones hebben ook de intentie om de sociale kaart te actualiseren en vervolledigen. De ambitie is om zowel inzake organisaties als individuele zorgverstrekkers zo volledig mogelijk te zijn. Wat doet men zoal? Men informeert door een link te maken naar de sociale kaart via de ELZ-website. De gegevens die reeds vanuit lokale multidisciplinaire netwerken werden verzameld worden toegevoegd aan de sociale kaart. Men vraagt de organisaties en zorgberoepen om de informatie te verifiëren. En mochten ze onvolledig zijn, dan zal elkeen – in afwachting van rechtstreekse invoer van gegevens in de sociale kaart – de accurate gegevens via een sjabloon naar ELZ bezorgen. Op die manier wordt de sociale kaart zoveel als mogelijk vervolledigd, zodanig dat ELZ’s een mooi zicht krijgen op het spelersveld en kunnen verzamelen en/of doorverwijzen wanneer nodig.

Video's