Website en communicatie

Uit Eerstelijnszones
Versie door Eliasvandeun (overleg | bijdragen) op 18 apr 2019 om 09:41
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Communicatie is een cruciaal element in de totstandkoming van de eerstelijnszone. Doelstelling is immers dat elke zorg- en welzijnsactor betrokken raakt op de werking van de ELZ. Dat dit een tijds- en werkintensief proces vormt, behoeft geen twijfel. Inspanningen op communicatief vlak vormen een rode draad doorheen dit proces.

Tegelijkertijd is dit ook een leertraject: zolang we niet elke betrokken actor binnen de eerstelijnszone op een gedegen manier kunnen informeren en betrekken rond de werking, zullen bijkomende inspanningen en initiatieven vereist zijn.

Genomen maatregelen

Infomoment t.a.v. zelfstandige zorgverstrekkers

We organiseerden een specifiek informatiemoment ten aanzien van de zelfstandige zorgverstrekkers. Gezien de specificiteit van hun werking, stelden (en stellen) we vast dat niet elke zorgactor op heden even sterk betrokken is bij de werking van de eerstelijnszone. Op dit infomoment trachtten we de specifieke noden, behoeften en verwachtingen (inzake communicatie, informatie, …) bloot te leggen. Het actief betrekken van zoveel mogelijk actoren zal een blijvend werkpunt zijn.

Samenstelling e-mailgroepen

Binnen de actoren die actief zijn in de eerstelijnszone, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen “Veranderforum” en “Communicatiegroep”. De leden “Veranderforum” werken actief mee in het forum, de leden “Communicatiegroep” volgen vanop afstand mee op en worden geïnformeerd. Initieel maakten we ook een onderscheid volgens discipline/sector. Deze e-mailcommunicatie moet op termijn meer gericht worden op de gecreëerde clusters, zodat vertegenwoordigers binnen de Zorgraad gericht “hun” achterban kunnen informeren.

Tegelijkertijd moeten we werk maken van een actualisatie van contactpersonen en een regelmatige update van nieuwe voorzieningen, zorgverstrekkers, … Dit laatste is uiteraard gekoppeld aan een performante werking van de sociale kaart (zie verder).

Keuze voor verschillende externe communicatiekanalen

 • Website www.elzdender.be: op deze website publiceren we het nieuws uit onze ELZ, vergaderverslagen, werkschema’s, onze agenda, … Binnen de werf “Communicatie over de eerstelijnshervorming”, één van de 16 overkoepelende Vlaamse projecten, wordt ook werk gemaakt van een uniform websitesjabloon voor de verschillende ELZ’s. Deze sites hebben een identiek uitzicht en navigatiemenu. Onze website zal geconverteerd dienen te worden volgens de noden van deze nieuwe webstek.
 • Facebookpagina “Eerstelijnszone Dender”: deze FB-pagina ondersteunt de werking van onze website. Via deze weg kan extra promotie gemaakt worden voor werkgroepen, evenementen, infoavonden, … Sociale media worden uitdrukkelijk als een aanvullend communicatiekanaal gezien. De tijdsinvestering in en opvolging van dit kanaal valt niet te onderschatten.
 • Nieuwsbrief ELZ Dender: op regelmatige basis versturen we een nieuwsbrief, met updates rond onze werking, vergaderverslagen, … We pogen hierbinnen een vaste regelmaat te hanteren: maandelijks, elke derde dinsdag van de maand. Bij dringend actueel nieuws sturen we een zogenaamde “nieuwsflash” buiten.
 • Nieuwsbrief Agentschap Z&G: de nieuwsbrief rond de overkoepelende eerstelijnshervorming, om zicht te krijgen op de algemene hervormingen. Wordt zonder vaste regelmaat verspreid aan elkeen die zich hierop abonneerde.
 • www.eerstelijnszones.be/wiki: op deze wiki-pagina valt alle informatie te raadplegen rond de werking van de eerstelijnszones. Zoals dat gaat met wiki-pagina’s, is dit een “levende website” die constant geüpdatet wordt met actuele informatie.

In de toekomst hopen we deze kanalen ook te laten fungeren als communicatiekanaal voor alle actoren in de ELZ: info rond evenementen, opleidingen, vormingsdagen, …

Essentieel hierbinnen is de volledigheid van de sociale kaart: pas als we zicht hebben op de gegevens van alle zorg- en welzijnsactoren in de ELZ, kunnen we iedereen grondig informeren. We houden de focus op het inbrengen van relevante gegevens en het in kaart krijgen van actuele samenwerkingsverbanden (cfr “portfoliofiches”). Uit het veld bereiken ons immers heel wat signalen dat het goed zou zijn hedendaagse samenwerkingsverbanden verder te ondersteunen. Tegelijkertijd is het verder leggen van een zogenaamde “netwerkkaart”, waardoor we de actoren binnen onze ELZ én hun preferentiële partners in beeld krijgen, een hiaat binnen de werking van de sociale kaart, maar volgens ons onmisbare informatie binnen de werking van een eerstelijnszone.

Onze ELZ is ook hier, zoals binnen vele andere domeinen, geen eiland op zich. Overkoepelend vormt communicatie ook een werf op het Vlaamse niveau, en voor vele aspecten zijn we deels afhankelijk van de evoluties op dit niveau: sociale kaart, websitesjabloon, opvolging wiki, … Als pilootproject kunnen we uiteraard wel invloed uitoefenen.

Pijnpunten en uitdagingen voor de Zorgraad

Vanuit de huidige werking vallen volgende prioriteiten mee te nemen:

 • Afspraken rond finetuning en actualisatie gegevensbestanden en mailgroepen, met hierbinnen focus op de clusterwerking
 • Maximale betrokkenheid en informeren van alle actoren binnen ELZ Dender
 • Globale communicatiestrategie: inhoud en gebruik website, inhoud en gebruik sociale media, frequentie en inhoud nieuwsbrieven, …
 • Vormgeving, fijnstelling en overzet van gegevens naar nieuw websitesjabloon
 • Vormgeving van netwerkkaart (huidige samenwerkingsverbanden) en portfoliofiches, met (bij voorkeur) een link hierbinnen met de sociale kaart
 • Afspraken rond (telefonische) bereikbaarheid voor vragen en opmerkingen: globale taak van individuele leden Zorgraad of centraliseren we dit? Waar?
 • Verslaggeving: uitdaging om besluitvorming op een zo breed en transparant mogelijke manier te realiseren
 • Aanpak ten aanzien van pers: procedure, afspraken en richtlijnen
 • Communicatie t.a.v. PZON: hoe pakken we dit aan?
 • Ontwerp van een kennismakingspakket als communicatiemiddel naar nieuwe partners binnen de ELZ