Waarvoor staan we?

Uit Eerstelijnszones
Versie door Eliasvandeun (overleg | bijdragen) op 16 apr 2019 om 09:14 (Roadbook)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster kernwaarden
Poster kernwaarden

Bij de vorming van eerstelijnszones wordt aandacht besteed aan de vraag: waarvoor staan we?

Wanneer men over organisaties heen zorg gaat organiseren en coördinatiestructuren opzet, is het niet alleen relevant om kennis te maken met elkaars werking maar evenzeer een gemeenschappelijk referentiekader te ontwikkelen. Een referentiekader dat iets vertelt over wat men wil bereiken maar over de manier waarop men dit samen wil realiseren.

Bij de vorming van de ELZ-pioniers kreeg dit laatste vorm door middel van een waardenoefening. Waarden zijn idealen of doelen die mensen willen nastreven in de omgang met elkaar en met de buitenwereld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen universele waarden (Hans Van Der Loo, 2015) dit zijn minimale waarden die iedereen in het bedrijf moet onderschrijven, waarden die voortvloeien uit een bepaalde sector of activiteit waarin men actief is. Het hoort inherent bij de kernopdrachten die de organisatie in een bepaalde branche vervult. Bestaande waarden of kernwaarden die in het DNA van de organisatie zitten. Vaak kunnen je ze niet zien, maar eens ze benoemd worden herkend iedereen ze. En tenslotte, worden streefwaarden onderscheiden. Het zijn waarden waarin men wil groeien; men streeft ernaar om die in de toekomst te bereiken.

De waardenoefening werd voorbereid in het veranderteam. In een werkmoment tijdens een veranderforum werd verder richting gegeven en werden keuzes gemaakt. Vervolgens werd deze input verwerkt in het veranderteam. Het resultaat hiervan werd nogmaals voorgelegd op een volgend veranderforum, verfijnd en afgeklopt. Op deze manier komt men in kleine iteraties aan een set van waarden.

Binnen ELZ Dender kwamen we bij de oefening uit op zes waarden, met name respect, doelgericht werken, creativiteit, integriteit, krachtgerichtheid en samenwerking. Bij elk van deze kernwaarden werd ook nagedacht hoe dit zich vertaalt in de praktijk, in het gedrag van elkeen. Bijvoorbeeld vertaalt streefwaarde “respect” zich in een gedrag waarbij mensen actief naar elkaar luisteren, de eigenheid van elkaar aanvaarden…

  • Respect: We erkennen en aanvaarden de uniciteit van elke persoon en van elkaar.
  • Doelgerichtheid: We bieden ondersteuning die er toe doet. We stellen duidelijke doelen en bieden een kader om ze te realiseren.
  • Creatief: We kunnen binnen de lijnen buiten de routine gaan om oplossingen te vinden.
  • Integriteit: We zijn eerlijk en oprecht, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
  • Krachtgerichtheid: We zetten voluit in op de eigen kracht van mensen.
  • Samenwerking: Wij zijn samen competent

Beeld

Er werd ook gekozen voor een beeld. Dit werd een libel. De totemzoeker van de scouts geeft aan dat een Libel als dier het best aansluit bij de waarden van ELZ Dender: zaam, teamspeler, doortastend, wendbaar, doelgericht, maakt creatief en optimaal gebruik van kansen. Het is een insect met een schitterende vleugelslag.

Deze gemeenschappelijke waarden zijn niet vrijblijvend. Ze vormen ook en vooral een engagement ten opzichte van elkaar.

  • Universele waarden ZOL
  • Streefwaarden ZOL

De streefwaarden werden in een schild geplaatst.

Wapenschild ZOL
Kernwaarden Dender

Video