Waarom veranderen?

Uit Eerstelijnszones
Versie door Eliasvandeun (overleg | bijdragen) op 26 apr 2019 om 12:27 (Afbeeldingen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Poster dwang en drang
Poster dwang en drang

Op het kick-off moment werden de contouren van een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen, zijnde meer samenwerking in de eerste lijn vertrekkende vanuit de regie van de patiënt voorgesteld. Het veranderteam dat op de bühne stond stelde ook haar ambities en opdracht scherp: ze werden geselecteerd als één van de twee regio’s die zou pionieren met samenwerking in de eerste lijn. Ze hebben als opdracht meegekregen om een prototype van samenwerking op niveau van de eerste lijn te ontwikkelen, welke andere regio’s kan inspireren.

Tegelijkertijd werd – naast deze intro en ambitiestelling- ook meteen de eerste vraag voorgelegd aan de deelnemers. Ze kregen de kans om de hand van een “cirque du soleil” oefening, aan te geven: waar zou je graag mee willen stoppen, wat zou je willen creëren en wat zou je willen versterkt zien? De oefening werd gemaakt vanuit de verschillende perspectieven: de klant/burger, de medewerkers en professionals, de zorgorganisaties en de brede partners (beleid en woon, werk en leefpartners).

Zo kreeg iedereen de kans om aan de hand van o.a. een post-it-oefening, aan te geven: waar zou je graag mee willen stoppen, wat zou je willen creëren en wat zou je willen versterkt zien? De oefening werd gemaakt vanuit de verschillende perspectieven: de personen in de ELZ, de partners in zorg en welzijn (professionals en niet-professionals), de organisaties en de brede partners (beleid en WWOL-partners m.n. woon-, werk-, onderwijs- en leefpartners).

De oefening werd voorbereid door beide pioniers samen, op één van de collectieve momenten. Daartoe werd de ‘circque du soleil’ oefening gebruikt. Per gekozen doelgroep, waaronder burger, professional, organisatie in ELZ, beleid en WWOL-partners (wonen, werken, onderwijs en leven), werd de vraag gesteld: wat moeten uitgebouwd worden (worden versterkt), wat bestaat nog niet maar is wel nodig (moet worden gecreëerd), wat verloopt niet goed en willen we afzwakken en wat belemmert ons (daarmee willen we stoppen)? De oefening werd voorbereid door het veranderteam en voorgesteld tijdens de kick-off. Deelnemers kregen de kans – door te werken in kleine groepjes – om hun input mee te geven. Deze input werd verwerkt en voorgelegd aan het eerstvolgende forum waarop deze gemeenschappelijke analyse werd afgeklopt.

De analyse van dwang en drang tussen beide regio’s is erg gelijklopend. De ervaring waarbij de patiënt zeven keer zijn/haar verhaal mag doen mag tot het verleden behoren. De behoefte om elkaar als zorgverstrekkers, vanuit een gelijkwaardigheid en respect voor elkaars expertise, beter te leren kennen is erg groot. De ambitie om de zorg te laten vertrekken vanuit maatwerk, vertrekkende vanuit de behoefte en regie van de patiënt, zuil en organisatieoverschrijdend te organiseren, wordt breed gedeeld.

Enkele voorbeelden vanuit ELZ Dender

Centraal stond de vraag wat we in onze eerstelijnszone willen:

  • Versterken
  • Creëren
  • Afzwakken
  • Stoppen

Al snel kwamen we tot de vaststelling dat iets afzwakken geen doel op zich kan zijn en dat we zaken willen versterken, creëren of stoppen.

Versterken - Creëren - Stoppen
Versterken - Creëren - Stoppen

En dit ten aanzien van vier doelgroepen:

  • Personen in de ELZ
Personen in de ELZ
Personen in de ELZ
  • Medewerkers (professionelen en niet-professionelen) in de ELZ
Medewerkers (professionelen en niet-professionelen) in de ELZ
Medewerkers (professionelen en niet-professionelen) in de ELZ
  • Organisaties binnen de ELZ
Organisaties binnen de ELZ
Organisaties binnen de ELZ
  • Beleid en WWOL-partners: het gaat hier om organisaties die actief zijn in de domeinen Wonen, Werken, Onderwijs of Leven (WWOL)
Beleid en WWOL-partners
Beleid en WWOL-partners

Alle input verwerkten we tot onderstaande overzichten, die richting zullen geven aan de uitbouw van en ontwikkelingen binnen de zone.

Video