Sociale kaart

Uit Eerstelijnszones
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sociale kaart: portofoliofiche 1
Sociale kaart: portofoliofiche 1
Sociale kaart: portofoliofiche 2
Sociale kaart: portofoliofiche 2

De sociale kaart is een Vlaamse databank waar gegevens van organisaties en zelfstandige zorgverleners bijgehouden worden.

Als pionier wil ELZ Dender de sociale kaart voor zijn regio actualiseren en vervolledigen. De ambitie is om zowel inzake organisaties als individuele zorgverstrekkers zo volledig mogelijk te zijn. Wat doet men zoal? We informeren door een link te maken naar de sociale kaart via de ELZ-website. De gegevens die reeds vanuit lokale multidisciplinaire netwerken werden verzameld worden toegevoegd aan de sociale kaart. We vragen de organisaties en zorgberoepen om de informatie te verifiëren. En mochten ze onvolledig zijn, dan zal elkeen – in afwachting van rechtstreekse invoer van gegevens in de sociale kaart – de accurate gegevens via een sjabloon aan de ELZ bezorgen. Op die manier wordt de sociale kaart zoveel als mogelijk vervolledigd, zodanig dat ELZ’s een mooi zicht krijgen op het spelersveld en kunnen verzamelen en/of doorverwijzen wanneer nodig.

Het is eveneens onze ambitie om de gegevens van de sociale kaart uit te breiden en te verfijnen. Zo geeft de sociale kaart geen samenwerkingsverbanden weer en/of specifieert deze niet. Dit is een gemis.

Om dit in kaart te brengen werd in ELZ Dender o.a. een portfoliofiche ontwikkeld.