Hoofdmenu openen

Het ontwikkelen van een prototype

De pioniers ontwikkelen een prototype van samenwerking. Dit prototype geeft weer hoe er in de toekomst zal samengewerkt wordt over organisaties heen.

Lees verder op Prototype

Veranderteam en veranderforum

Een belangrijk principe van de veranderaanpak is dat het participatief, transparant en van grof naar fijn wordt ontwikkeld:

  • Participatief doordat een breed scala van stakeholders betrokken is (zie veranderfora en veranderteam).
  • Transparant doordat op elk moment elke stakeholder ook inzicht heeft in de weg en vordering die worden afgelegd, hij/zij kan op elke fora ook aangeven of men het ermee eens dan wel principieel bezwaar heeft.
  • Het is een proces waarbij, ontleend aan de SCRUM, men aan de hand van sprints (door middel van veranderfora om de 12 weken) van grof naar fijn gaat. De achterliggende idee is dat je moet vermijden dat de klant op het eind een product heeft dat niet aan zijn behoefte of verwachtingen beantwoordt, daarom wordt het vrij rudimentair opgebouwd met een prototype op vrij abstract niveau dat gaandeweg verfijnd wordt. 

De bovenstaande veranderaanpak wordt uitgerold aan de hand van twee ankerpunten die op elkaar inhaken, met name een veranderteam en een veranderforum.

Lees verder op veranderteam en een veranderforum.

Bovenlokale afstemming

Omwille van het pioniersgehalte van beide ELZ’s is extra veel aandacht besteed aan de bovenlokale afstemming. De bedoeling was immers te leren uit hun ervaring van elkeen van hen.

Op bovenlokaal niveau is er afstemming enerzijds tussen de twee piloten via collectieve sessies die om het trimester plaatsvinden. Het is een moment waarop

  • stand van zaken uitgewisseld wordt;
  • gepeild wordt naar gemeenschappelijke uitdagingen en ervaringen;
  • gemeenschappelijke intro’s worden gegeven over thema’s die beide piloten aanbelangen;
  • afstemming wordt gerealiseerd met brede en Vlaamse beleidsontwikkelingen.

Anderzijds maken piloten deel uit van een klankbordgroep. Dit is een platform waarbij men met vertegenwoordigers van het beleid (kabinet en agentschap), wetenschappers en vertegenwoordigers van diverse sectoren vooruitgang kan bespreken, kan zorgen voor delen van informatie en bespreking van knelpunten. Hier worden de condities gecreëerd waardoor andere ELZ’s kunnen leren en ervaring opdoen.