Hoofdmenu openen
De vijf vragen
De vijf vragen

Het prototype bestaat uit vijf vragen. Deze worden hier per vraag behandeld.

Als pioniers ontwikkelden we een prototype van samenwerking. Dit prototype geeft weer hoe er in de toekomst kan samengewerkt wordt over organisaties heen. Het is een grof prototype, ontworpen op een hoog en vrij abstract niveau. Een prototype dat in daaropvolgende iteraties verfijnd wordt. Het prototype wordt opgebouwd door het antwoord te zoeken op vijf vragen.

De vijf vragen hebben betrekking op het tot stand brengen van een gemeenschappelijk beeld inzake visie, proces en keuze op macroniveau. Aan de hand van de vijf vragen betreden we met andere woorden de eerste stappen van het organisatiecanvas (zie figuur).

Organisatiecanvas
Organisatiecanvas

Het impliceert dat bij aanvang het zwaartepunt ligt bij:

  • Visie: waarom bestaat dit samenwerkingsverband? Wat is de toegevoegde waarde? Wat zou er gebeuren mocht dit samenwerkingsverband niet bestaan?
  • Proces: hoe kan het kernproces worden omschreven? Wat zijn de bijzonderheden ervan?
  • En macrostructuur: hoe kan het kernproces, rekening houdend met de doelgroepen waarvoor het bedoeld is worden geclusterd?

Gaandeweg, van grof naar fijn, worden de andere bouwstenen van het integraal ontwerpen in de hand genomen. Namelijk: wat betekent het voor medewerkers, welke systemen zouden deze nieuwe manier van werken kunnen ondersteunen …?

Vraag 1: Waarom veranderen?

Lees verder op Waarom veranderen?

Vraag 2: Waarom bestaan we?

Lees verder op Waarom bestaan we?

Vraag 3: Waarvoor staan we?

Lees verder op Waarvoor staan we?

Vraag 4: Welke kernopdrachten?

Lees verder op Welke kernopdrachten?

Vraag 5: Welke leidende principes?

Lees verder op Welke leidende principes?